PROJECTEN

Werkzaamheden Tempellaan en Augustusbrug Elst

Werkzaamheden Tempellaan en Augustusbrug Elst

Er zijn 20 bomen gekapt die deels ziek waren en niet wilde groeien. De bomen zorgden voor veel wortelopdruk onder het straatwerk en vormden hierdoor een gevaar voor de nutsvoorzieningen (kabels en leidingen).

Na het kappen zijn de stobben verwijderd en is de grond vervangen door speciale bomengrond en zijn de nieuwe bomen geplant.

Een gedeelte van het straatwerk bij de Augustusbrug is verwijderd en vervangen door beplanting. Ook zijn de zitbanken gerepareerd en verplaatst en is rond de nieuw geplante bomen het straatwerk aangepast om plek te maken voor in totaal 1600 stuks Geraniums en 20 stuks Hortensia’s. Als laatst zijn er 2 cortenstalen bakken geplaatst en aangeplant aan de westzijde van de brug. Op deze plekken, waar de bakken nu staan, liggen veel nutsvoorzieningen waardoor hier geen bomen geplant kunnen worden. Om toch een groenaanzien te geven is er dus gekozen voor 2 cortenstalen bakken. En als voordeel, bij een calamiteit zijn de bakken verplaatsbaar.

IMAG0709-20200226-151222663_verkleind
IMAG0714-20200226-151217112_verkleind
IMAG0711-20200226-151220200_verkleind
IMAG0712-20200226-151218926_verkleind

Heeft u een project voor ons?

Neem dan contact op

Uitgebreide informatie over sport/groen?

J.C. van Veldhuizen | Henk van Luttikhuizen

Neem contact op met Henk van Luttikhuizen